Onderzoek in het onderwijs

Als onderwijsmanager bent u gedreven om de kwaliteit van uw onderwijs te verbeteren. Extern vanwege certificering, of voor een NVAO accreditatie. Intern om uw opleiding en instelling verder te professionaliseren en om beter op actualiteiten en wensen van studenten en het beroepenveld in te kunnen spelen. Verbeteren begint bij weten waar je bent. Wat gaat goed, wat zijn de zwakke punten?

Elke zes jaar komt er een accreditatiecommissie langs die uw opleiding langs de meetlat van het NVAO kader legt om accreditatie te kunnen aanvragen. Tussentijds is het echter zeker zo belangrijk om te weten waar de opleiding staat:

 • Hoe staat de opleiding er op dit moment voor? Welke uitdagingen zijn er?
 • Zijn de opmerkingen van de NVAO-visitatiecommissie opgevolgd?
 • Is de opleiding klaar voor een volgende NVAO beoordeling?
 • Waar moet de komende jaren aan gewerkt worden?

Deze vragen staan steeds vaker centraal in het kwaliteitszorgsysteem van een instelling. Met instrumenten als tevredenheidsonderzoeken, opleidingsevaluaties en interne (thematische) audits houdt men vinger aan de pols. Bij de toepassing van deze instrumenten is echter vaak behoefte aan een objectieve blik, iemand die kritisch mee kan denken en kan zorgen dat de juiste onderwerpen worden aangesneden.

Odion begrijpt dat instellingen liefst zelf de regie houden over het ontwikkelen en toepassen van de instrumenten. Deze zijn immers onderdeel van een complex totaalsysteem van kwaliteitszorg. Een opleiding kan veel onderdelen in het proces van onderzoek en evaluatie bovendien prima zelf uitvoeren. Toch blijkt er veel behoefte te bestaan aan iemand die op bepaalde momenten een objectieve en onafhankelijke bijdrage kan leveren in dit proces. Iemand die:

 • inhoudelijke en/of procesmatige sturing kan geven aan een panel
 • een (thematische) audit kan uitvoeren naar de voortgang op beleidsdoelen
 • deskundig is op het gebied van tevredenheidsonderzoek
 • zorgt dat de onderwerpen in een evaluatie dekkend zijn voor het huidige accreditatiekader
 • kan inventariseren in hoeverre bepaald beleid al is “ingedaald” in een faculteit of instelling
 • bekend is met de manier waarop NVAO-panels het accreditatiekader benaderen, waar zij op letten, wat hen triggert
 • een alumnionderzoek of werkveldonderzoek kan ontwikkelen dat de gewenste managementinformatie biedt
 • als onafhankelijk secretaris op kan treden bij interne of externe opleidingsaccreditaties

Odion biedt in al deze gevallen een blik van buiten; een objectieve bijdrage en een externe validering binnen uw bestaande meet- en evaluatiesystemen. Odion werkt nauw samen met de verantwoordelijken binnen de instelling en kan desgewenst ook op delen van een proces worden ingezet. De bijdrage van Odion sluit daarmee naadloos aan op uw eigen kwaliteitszorgsysteem. Precies daar u er behoefte aan hebt.

Reacties zijn gesloten.